V košíku není žádné zboží

  Historie projektu


  Zajímá vás, jak projekt Český Ježíšek vznikl a jak vypadal jeho průběh v minulosti?


  Projekt roku 2006

  Česko kreslí Ježíška

  V posledních letech docházelo ke kulturní tragedii, kdy české děti dávaly Ježíškovi podobu importovaného, komerčního a kulturně cizorodého Santa Clause. 
  Po konzultacích s dětmi, rodiči i pedagogy proto před šesti lety naše sdružení vyhlásilo celonárodní rodinnou soutěžní hru Česko kreslí Ježíška. Cílem bylo dát Ježíškovi tu podobu, jakou si děti určí. V soutěži se sešlo na padesát tisíc návrhů a děti SMS hlasováním zvolily podobu Ježíška, která se jim nejvíc líbila. Tím byl položen základ k dalšímu rozvíjení myšlenky obrody národních tradic a vytvoření světa, který by si s dětmi a jejich rodinami hrál, ale také je trochu vychovával a pomáhal jim. Vytvořil se prostor pro vytváření každoročních tématických rodinných her.   


  Projekt roku 2007

  Česko vypráví a zpívá o Ježíškovi

  V roce 2007 měly děti úkol napsat Ježíškovi o svých vánočních zážitcích, o tom, jak si představují krásné Vánoce a co pro ně tyto svátky znamenají. Bylo patrné, jak vánoční svátky ovlivňují život rodin a jak lidé potřebují zakotvení v národních tradicích. To inspirovalo tématické zaměření těchto her pro tento rok. 
  V rámci hry roku 2007 se všech krajích uskutečnilo krajské kolo pěvecké soutěže dětí s tématem vánočních písní, koled i písní lidových. Na závěr této soutěže proběhlo celostátní kolo v Kongresovém paláci v Praze, kdy porota v čele s panem Suchým vybrala nejlepší zpěváky a ti byli odměněni zajímavými cenami.

  V tomto roce proběhlo též první Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, zatím pouze lokální v Českých Budějovicích, a také byla slavnostně otevřena Ježíškova cesta na Božím Daru.   


  Projekt roku 2008

  České Vánoce s Ježíškem

  Vyhlášená soutěžní hra České vánoční tradice s Ježíškem potvrdila velký zájem o tuto problematiku. Ježíškovi bylo zasláno několik desítek tisíc příběhů i obrázků o tom, jaké tradiční zvyky a události existují v různých oblastech naší vlasti. Šlo do jisté míry o sběrnou studii těchto tradic, v tomto smyslu byly některé poznatky této hry využity i řadou národopisných institucí.   


  Projekt roku 2009

  České děti čtou s Ježíškem

  Organizátoři her s Ježíškem chtěli touto akcí reagovat na prohloubení čtenářských zájmů a potřeb dětí, ale i zjistit, jak je to vlastně s jejich čtenářskou gramotností. Bylo zjištěno, že to není tak zlé, pokud jde o zájem dětí o knihu, jak se někteří odborníci domnívají.
  Na této hře spolupracovala celá síť českých knihoven. Soutěžní hra podle řady knihovnických pracovníků přinesla zajímavé poznatky, které se dále využívaly např. při akvizici a dalších knihovnických činnostech.   


  Projekt roku 2010

  S Ježíškem bezpečně na cestách

  Soutěžní hra byla v tomto roce vyhlášena pod názvem Děti na cestách bezpečně s Ježíškem. Děti zde měly úkol odpovědět na některé otázky a napsat či namalovat složitou dopravní situaci a naznačit její správné řešení. I když reakce na hru nebyla špatná a i přes její složitost se do ní zapojilo skoro deset tisíc dětí, ukázalo se, že Ježíšek je ve vědomí lidí a dětí spojován spíše s tradičními vánočními prvky.   


  Projekt roku 2011

  Český Ježíšek odepisuje dětem 2011

  Základ projektu byl odzkoušen již v předchozích letech jako rodinná vánoční hra pod názvem Odpověď od Ježíška. Princip této hry spočíval v odepisování dětem, které napsaly Ježíškovi ve speciálním dopisu, zakoupeném na pobočkách České pošty. Všechny děti, které takto učinily, obdržely od Ježíška odpovědní zásilku, která obsahovala dopis od Ježíška a malý dárek v podobě vystřihovánek, omalovánek či her.
  Protože se tato hra setkala s velmi kladnou reakcí a těšila se značné oblibě dětí i rodičů, rozhodli jsme se změnit její systém. Letos stačilo napsat dopis Ježíškovi na jakýkoliv papír, přiložit známku na odpověď a pisatelé měli zdarma zajištěnu adresnou odpověď od Ježíška s konkrétní reakcí na svá přání, osobní problémy či radosti, které v dopise Ježíškovi sdělili.

  Průběh projektu

  - Projekt odstartoval tradičně 1. října, kdy už děti mohly zasílat svá přání na Boží Dar. Tam se dopisy shromažďovaly a vždy po určitém množství byly dopisy zaslány na centrálu Českého Ježíška.

  - Vzhledem k citlivosti tématu, kdy pisatelé, tedy jak děti, tak mnozí dospělí, sdělují Ježíškovi svá osobní přání či problémy, a také proto, že tento projekt plánujeme i do dalších let, jsme nepodceňovali kvalitu odpovědí. Dále jsme zajišťovali, aby sourozenci nedostali stejný formát odpovědi, dokonce jsme si pohlídali odpovědi pro děti ze stejné školní třídy. Pokud však dopis obsahoval citlivější témata, musel na něj jednotlivě reagovat náš kolega spisovatel. Počet takových dopisů se vyšplhal na téměř 600 speciálních odpovědí.

  - Navíc jsme připravili povánoční dopisy pro ty, kteří nestihli napsat a poslat svůj dopis do daného termínu, nebo pro ty, kterým se dopis někam zatoulal.

  - Když byla pro děti připravena odpověď, kompletovala se pro ně odpovědní zásilka, která vyjma odpovědi obsahovala vystřihovánky, omalovánky a další doprovodné soutěže a materiály našich partnerů.   


  Projekt roku 2012

  Český Ježíšek odepisuje dětem 2012     

  Protože projekt roku 2011 zaznamenal velmi kladné reakce, v roce 2012 jsme se rozhodli pokračovat ve stejném duchu, kdy Ježíšek jednoduše odpovídal na všechny dopisy, které mu přišly, při splnění několika podmínek jako např. přiložená známka na odpověď a podpis rodiče. Ježíšek tak reagoval na konkrétní přání, osobní úspěchy či neúspěchy, radosti i starosti dětí i dospělých, kteří se rozhodli této akce zúčastnit.
  Tato volba se ukázala jako správná. Opět jsme poupravili pravidla tak, aby byla účast v projektu co nejsnazší a nejjednodušší pro každého zájemce a více soustředili pozornost na internet a sociální sítě.
  Vylepšili jsme také vizuální stránku projektu a materiálů s ním spojených, přičemž obzvláště vynikala nová grafika zásilky s odpovědí od Ježíška, přepracovali jsme systém Ježíškových odpovědí a logistiku dopisů.

  Že se nám to bohatě vyplatilo, ukazují následující údaje.

  Průběh projektu 

  - Akce startovala tradičně 1. října, kdy pisatelé již mohli posílat své dopisy do Ježíškovy poštovny na Božím Daru v Krušných Horách, kde byly shromažďovány a následně hromadně zasílány na centrálu Českého Ježíška

  - Za pomoci vyškolených externích pracovníků jsme opět každý z dopisů zpracovali tak, aby nikdy nebyla podceněna osobní přání, radosti nebo starosti pisatele.

  - Tam, kde to bylo možné, jsme zajistili, aby sourozenci, děti ze stejného domu, třídy nebo spolku nedostali podobnou odpověď, čímž se předešlo případnému zklamání. V případě, že se dopis vymykal svým obsahem, náš spisovatel na něj opět reagoval zvláštním dopisem, tzv. „unikátem".

  - Pro případy, kdy dopis pro Ježíška nebyl poslán včas, nebo se zatoulal po cestě a dorazil později, byly připraveny povánoční verze dopisů s omluvou za zdržení.

  - Jakmile byla připravena odpověď, zkompletovali jsme odpovědní zásilku, obsahující ještě drobné dárky, jako např. pexeso nebo vytlačovánku.

   

  Projekt v roce 2012 zaznamenal strmý vzestup počtu došlých dopisů a tím i odeslaných odpovědí- celkově tedy Ježíšek odpověděl na více než 35 000 dopisů, přičemž těch „unikátních“ bylo přes 400.

  Desítky z těchto odpovědí zamířilo do zahraničí- ať už na Slovensko, nebo do Velké Británie či Indonésie.

  Zajímavý byl také nárůst počtu dopisů od dospělých všech věkových kategorií.

  Díky generálnímu partnerovi projektu jsme také během adventu za dopis Ježíškovi odměnili 30 dívek a 30 chlapců dárkovými balíčky.

  Vyvrcholením projektu pak bylo splnění jednoho velkého přání, které si to nejvíce zasloužilo. Letos šlo o skupinové přání žáků ZŠ Podivín.

  Opět jsme si ověřili, že Český Ježíšek vyplňuje jistý prázdný prostor v naší společnosti a mnoha dětem, ale i dospělým, dokáže pomoci už jen hezkým slovem nebo dobrou radou.   


  Projekt roku 2013

  Český Ježíšek odepisuje dětem 2013 

  Projekt předvánočních dlouhodobých rodinných soutěžních her Český Ježíšek proběhl v roce 2013 již po osmé. Tak jako vždy byl tematicky orientován a za cíl si kladl utvoření a udržení vědomí českých národních tradic pomocí pohádkové postavy Ježíška v roli strážce těchto tradic i dětských snů, přání a jejich životů u dětí, dospělých a celých rodin.

  I díky svým partnerům se projekt Český Ježíšek stal součástí nejen Vánoc, ale i celého roku. Po ukončení osmého ročníku je patrné, že postava českého Ježíška se v mnoha rodinách stává jakýmsi rádcem a vstupuje do jejich povědomí, přičemž okruh jeho působnosti se stále rozšiřuje. Stále patrnější je i tendence dospělých svěřovat se mu se svými přáními a touhami, ale i starostmi.

  Po výrazném úspěchu projektu v minulých letech bylo nabíledni, že v roce 2013 bude projekt pokračovat ve stejném duchu a tato volba se ukázala správnou.

  Projekt zaznamenal opětovný vzestup počtu dopisů a tím též odeslaných odpovědí- celkově Ježíšek v roce 2013 odpověděl na více než 38 000 dopisů, z čehož bylo více než 1 000 odpovědí tzv. unikátních, tedy napsaných přímo pro konkrétní osobu.

  Desítky z těchto dopisů bylo odesláno do zahraničí. Opět narostl i počet dopisů od dospělých všech věkových kategorií, kterých bylo přes 750.

  Stejně jako v minulých letech Ježíšek odměnil dopisy, které ho nejvíce oslovily- tentokrát byly oceněny vychovatelky a děti ze školní družiny při Masarykově ZŠ v Kdyni a desetiletý Míša z Prostějova, trpící zákeřnou leukémií.


  Projekt roku 2014

  Český Ježíšek odepisuje dětem 2014

  Ježíšek před Vánoci odpověděl na rekordních 45 000 dopisů

  I v předvánočním období roku 2014 proběhl tradiční projekt zaměřený na podporu českých vánočních tradic, Český Ježíšek odepisuje dětem. Již pátým rokem děti i dospělí psali Ježíškovi dopisy a dostávali od něho odpověď. O vzrůstajícím zájmu o tuto hru svědčí nejen nárůst počtu dopisů, které Ježíšek dostal, vždyť jich k němu v roce 2014 přilétlo 45 000, což je přibližně o 7 000 víc, než v roce předchozím. Nárůst byl též patrný u dopisů tzv. unikátních. Právě zde se projevila potřeba přímého kontaktu, potřeba reakce na zcela unikátní příběh. Hra se tak stala nejen strážcem vánočních tradic, ale dokonce jakousi poradnou. V neposlední řadě pak překvapí, že Ježíšek dostal plno dopisů i z cizích zemí, kde není tak úplně doma, např. i z Asie či Ameriky.


  Nad ČR vylétlo 103 738 balónků s přáním pro Ježíška

  V rámci projektu Český Ježíšek se i v roce 20104 již tradičně konalo předvánoční Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. V jeden den a v jednu chvíli se tak v celé republice sešly rodiny s dětmi, organizátoři jim zdarma rozdali balónky s přáníčky a ty byly potom účastníky na pokyn rádia Impuls najednou vypuštěny. 12. prosince tak v jeden okamžik vzlétlo k nebi celkem 103 738 balónků!
  Dnes má svátek
  Miloslava.